Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

 

 Vítá vás farnost Sedlnice 

 

 kostel sv. Michaela archanděla

 

 Duchovní správce farnosti :

  P.  Jindřich Švorčík 

  Farnost je  spravována z Římskokatolické farnosti Příbor,

  Stojanova 364, 742 58 Příbor.

 

Farní úřad Příbor - 556 725 104, mobil - 607 639 798

e-mail rkf.sedlnice@doo.cz

Říhovi Sedlnice - 591 141 233,   591 141 234

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Slavnost Nejsvětější trojice – cyklus C

22.05.2016 12:08
  Slavíme svátek vnitřního Božího života. Teologická skutečnost, kterou nám Ježíš odhalil,...

Slavnost Seslání Ducha svatého – cyklus C

15.05.2016 10:14
  Slavíme třetí největší slavnost církevního roku. Připomínáme si, že dnešní den byl seslán...