Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

 

 Vítá vás farnost Sedlnice 

 

 kostel sv. Michaela archanděla

 

 Duchovní správce farnosti :

  P.  Jindřich Švorčík 

  Farnost je  spravována z Římskokatolické farnosti Příbor,

  Stojanova 364, 742 58 Příbor.

 

Farní úřad Příbor - 556 725 104, mobil - 607 639 798

e-mail rkf.sedlnice@doo.cz

Říhovi Sedlnice - 591 141 233,   591 141 234

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

5. neděle v mezidobí

08.02.2019 12:53
5. neděle v mezidobí - Cyklus C Bůh člověka zve. Toto zavolání má rozdílné podoby jak v historii,...

6. neděle v mezidobí

15.02.2019 13:27
6. neděle v mezidobí - Cyklus C Texty této neděle jsou vzácné, protože se v mnoha letech přeskočí...