Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

 

 Vítá vás farnost Sedlnice 

 

 kostel sv. Michaela archanděla

 

 Duchovní správce farnosti :

  P.  Jindřich Švorčík 

  Farnost je  spravována z Římskokatolické farnosti Příbor,

  Stojanova 364, 742 58 Příbor.

 

Farní úřad Příbor - 556 725 104, mobil - 607 639 798

e-mail rkf.sedlnice@doo.cz

Říhovi Sedlnice - 591 141 233,   591 141 234

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

24. neděle v mezidobí

14.09.2018 12:50
24. neděle v mezidobí - cyklus B Možná jsme si někdy položili otázku, kterou věřícím často...

25. neděle v mezidbí

21.09.2018 13:04
25. neděle v mezidobí – cyklus B Dnešní neděle otevírá dvě perspektivy: Co je cílem Božího plánu...