Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

 

 Vítá vás farnost Sedlnice 

 

 kostel sv. Michaela archanděla

 

 Duchovní správce farnosti :

  P.  Jindřich Švorčík 

  Farnost je  spravována z Římskokatolické farnosti Příbor,

  Stojanova 364, 742 58 Příbor.

 

Farní úřad Příbor - 556 725 104, mobil - 607 639 798

e-mail rkf.sedlnice@doo.cz

Říhovi Sedlnice - 591 141 233,   591 141 234

                            776 025 696

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Křtu Páně - 1. týden v mezidobí

10.01.2020 12:05
Křest Páně - Cyklus A Svátek Křtu Páně uzavírá vánoční dobu a tvoří tak spojnici mezi událostmi...

Svátek Uvedení Páně do chrámu a následující týden...

31.01.2020 09:47
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Cyklus A Tuto neděli slavíme svátek lidově zvaný „Hromnice“,...