Aktuality

 

ne, 24. 3. v 15:00  Přednáška o Turínském plátně (o. Radkovský) -  Katolický dům Kopřivnice

 

     

          


 
                                     

                                                                                                                   

 

 

Novinky

Svátek Uvedení Páně do chrámu a následující týden...

31.01.2020 09:47
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Cyklus A Tuto neděli slavíme svátek lidově zvaný „Hromnice“, který dnes nahrazuje 4. neděli v mezidobí. Připomíná událost, kdy byl Ježíš podle předpisů Tóry přinesen jako prvorozený syn do jeruzalémského chrámu čtyřicet dní po narození a byla za něj přinesena oběť....

Křtu Páně - 1. týden v mezidobí

10.01.2020 12:05
Křest Páně - Cyklus A Svátek Křtu Páně uzavírá vánoční dobu a tvoří tak spojnici mezi událostmi Ježíšova narození a jeho veřejného vystoupení, o němž budeme číst v následujících nedělích. Svým křtem Ježíš zjevuje světu, že je zachránce. Nenechme se mýlit tím, že sám Pán přijal křest. Nečiní to na...