Aktuality

 

 

 

      

          


 
                                     

                                                                                                                   

 

 

Novinky

25. neděle v mezidbí

21.09.2018 13:04
25. neděle v mezidobí – cyklus B Dnešní neděle otevírá dvě perspektivy: Co je cílem Božího plánu záchrany? Ve druhém pohledu, jak konkrétně máme jednat v běžném životě, abychom naplnili Boží vůli. Jde o dvě rozdílné skutečnosti? VSTUPNÍ ANTIFONA Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně...

24. neděle v mezidobí

14.09.2018 12:50
24. neděle v mezidobí - cyklus B Možná jsme si někdy položili otázku, kterou věřícím často pokládají lidé nepraktikující víru: Není Bůh plodem či otrokem našich představ? Nejde vlastně jen o nás? Druhá otázka míří do našich zažitých představ: Nemá to křesťan těžší, má-li „nést svůj kříž“, tedy...