Aktuality

 

ne, 24. 3. v 15:00  Přednáška o Turínském plátně (o. Radkovský) -  Katolický dům Kopřivnice

 

     

          


 
                                     

                                                                                                                   

 

 

Novinky

Slavnost Nejsvětější Trojice

14.06.2019 12:13
Slavnost Nejsvětější Trojice - Cyklus C Velikonoční doba byla završena svatodušními svátky, ale nebylo dostatečně oslaveno tajemství vnitřního Božího života. Proto dnes zaměříme pohled nejen na události spojené s člověkem, ale na samotného Boha. Není třeba se bát složitého tématu. Jednoduše...

Slavnost Seslání Ducha svatého

07.06.2019 10:39
Seslání Ducha Svatého - Cyklus C Slavíme třetí největší slavnost církevního roku. Připomínáme si dar Ducha svatého, mnozí lidé dnes přistupují k přijetí svátosti biřmování. Budeme uvažovat o Duchu svatém, ale také prosit za jeho nové vylití a modlit se za jeho charismata pro celou...