Informace o nás

 

O kostele

 
Kostel, který je zasvěcený archandělu Michaelovi, je významnou dominantou obce. Původní kostel byl dřevěný. Jelikož však časem nemohl pojmout všechny věřící a byl již značně starý, v roce 1824 se obec rozhodla postavit  kostel nový.  
Za 2 roky (v roce 1826) byl postaven kostel nový v barokním slohu. Hlavní oltář byl zasvěcený sv. Michaelovi. Sochy v bočních oltářích - socha Nejsvětějšího srdce Ježíše a socha Srdce pany Marie byly pořízeny až v roce 1907. 
Ve věži kostela jsou zavěšeny tři zvony, z nichž největší vážící kolem 800 kg je zasvěcený sv. Michaelovi. Okna kostela zdobí barevné vitráže. Při vstupu do kostela jsou na bočních stěnách zazděny renesanční náhrobky Jana Sedlnického z Choltic (+1573) a jeho choti Johanky z Limberka (+1573). Oba pocházejí ze starého kostela.
 
 
 
 
 

Historie projektu