Aktuální bohoslužby

Přehled bohoslužeb  od  16.9. 2018 - 23.9.2018                                                                                 

16.9.2018  24. neděle v mezidobí

                  mše sv. v 8.00

                  za Marii Macháčovou a duše v očistci

 

19.9.2018   středa

                  mše sv. v 16.30

                  za Aloise Macháče a duše v očistci

 

 

23.9.2018 25. neděle v mezidobí

                 za Rudolfa Braniše a Ráchel Lambrecht

 

 

 

                    

 

Za Františka a
Františku
Dybalovy, dceru
Ludmilu a živou
rodinu

                   

 

Novinky

25. neděle v mezidbí

21.09.2018 13:04
25. neděle v mezidobí – cyklus B Dnešní neděle otevírá dvě perspektivy: Co je cílem Božího plánu záchrany? Ve druhém pohledu, jak konkrétně máme jednat v běžném životě, abychom naplnili Boží vůli. Jde o dvě rozdílné skutečnosti? VSTUPNÍ ANTIFONA Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně...

24. neděle v mezidobí

14.09.2018 12:50
24. neděle v mezidobí - cyklus B Možná jsme si někdy položili otázku, kterou věřícím často pokládají lidé nepraktikující víru: Není Bůh plodem či otrokem našich představ? Nejde vlastně jen o nás? Druhá otázka míří do našich zažitých představ: Nemá to křesťan těžší, má-li „nést svůj kříž“, tedy...