Aktuální bohoslužby

 

Na základě nového rozhodnutí vlády ČR v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19
se až do ukončení krizového stavu
(minimálně však do 3. 11. 2020)
 ruší ve farnosti Sedlnice veškeré bohoslužby.

 


Vždy ve středu od 16.30 do 17.00hod. a v neděli od 8.30 do 9.00 hod.
je dána možnost přijmout INDIVIDUÁLNĚ eucharistii, případně požádat o svátost smíření.

 

 

V jakékoliv duchovní potřebě se nebojte kontaktovat duchovního správce
na mobilu: 607 639 798