Aktuální bohoslužby

17.10. 28. neděle v mezidobí,  mše sv. v 8.00 za Karla a Jiřinu Klozíkovy a rodinu

20.10. středa  mše sv. v 16.30 za Ludmilu Mrkvicovou a rodinu

 

24.10. 29. neděle v mezidobí, MISIJNÍ NEDĚLE mše sv. v 8.00 za Kateřinku Divišovou