Aktuální bohoslužby

 

LEDEN 2023
4.1. - MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
 mše sv. v 8.00 na úmysl dárce
7.12. - středa 
mše sv. v 16.30 za rodiče Hruškovy a za Benedikta XVI
8.1. - ZJEVENÍ PÁNĚ
 mše sv. v 8.00 - za Aloise Macháče, dcery Marii a Annu a duše v očistci
11.1. - středa mše sv. v 16.30 za Helenu Šustkvovou
15.1.  2. neděle v mezidobí
mše sv. v 8.00 za rodiče Fílovy a 30 let od úmrtí syna Zdeňka
 
18.1. - středa mše sv. v 16.30 za Barboru a Blažeje Juřicovy
22.1. -  3. neděle v mezidobí
mše sv. v 8.00- za Ludmilu Šustkovou a rodinu
 
 
25.1. - mše sv. v 16.30  za Miroslava Dybala, Miroslavu Schwarzovou, rodinu a duše v očistci