Aktuální bohoslužby

Přehled bohoslužeb  od  14.4. 2019 - 28.4.2019                                                                                 

 

                   SVATÝ  TÝDEN  V  SEDLNICÍCH:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.4.2019   KVĚTNÁ NEDĚLE

                   mše sv. v 8.00

                   Za Stanislava Juřicu, rodinu a duše v očistci

           

                  ve 14.30 - pobožnost Křížové cesty

     

18.4.2019   ZELENÝ ČTVRTEK  

                   mše sv. v 16.30

                   Za kněze, kteří působili v naší farnosti

 

19.4.2019   VELKÝ PÁTEK - den přísného postu

                   křížová cesta: 16.00

                   Obřady Velkého pátku: 16.30

 

20.4.2019  BÍLÁ SOBOTA - den tiché modlitby

                  Adorace u Božího hrobu  8.00 - 14.00

                  večer: VELIKONOČNÍ VIGILIE

                  mše sv. v 18.00

                  za živou a zemř. rodinu Rapčanovu, Libišovu a Špinkovu

                          

21.4.2019   SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

                   mše sv. v 8.00

                   Za Marcelu Šnajdarovou a duše v očistci

 

24.4.-2019 Středa Velikonoční

                  mše sv. v 16.30

                  za rodinu Mikulenkovou a Pádivou

 

28.4.2019  2. neděle Velikonoční - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

                  mše sv. v 8.00

                  za naši farnost

 

                  

                          

                         

               

 

 

 

                    

 

Za Františka a
Františku
Dybalovy, dceru
Ludmilu a živou
rodinu

                   

 

Novinky

Velikonoční oktáv

18.04.2019 12:35
Zmrtvýchvstání Páně - Cyklus C Slavíme nejdůležitější den liturgického roku. Připomínáme si, že Ježíš za nás zemřel, ale překonal moc zla, hříchu a smrti. Vstal z mrtvých a je po Boží pravici. V této slavnostní atmosféře a jásotu se modleme o dar odvahy uvěřit Bohu a jeho dílu, které žádné Zlo...

Svatý týden

12.04.2019 09:28
Květná neděle - Cyklus C Květná neděle uvádí do liturgie Svatého týdne. Chceme plně sledovat tajemství Velikonoc, které právě začíná. Bohoslužba je spojena s požehnáním ratolestí, případně průvodem. Dnes se čtou pašije. VSTUPNÍ ANTIFONA Průvod s ratolestmi: Lk 19,28-40 Ježíš vstupuje do...