Aktuální bohoslužby

Přehled bohoslužeb  od  11.11. 2018 - 18.11.2018                                                                                 

 

11.11.2018   32. neděle v mezidobí 

                    mše sv. v 11.00  !!!

                    za Karla a Jiřinu Klozíkovy a duše v očistci

                    5 dětí z naší farnosti přistoupí k PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

 

14.11.2018  středa

                   za Zdeňka Fílu, jeho syna Zdeňka a rodiče Aloisii a Tomáše Brožovy

                    

18.11.2018  33. neděle v mezidobí

                    mše sv. v 8.00

                    za Josefa Poláčka, jeho syna Zdeňka a rodinu

                    DEN BIBLE

 

 

 

                    

 

Za Františka a
Františku
Dybalovy, dceru
Ludmilu a živou
rodinu

                   

 

Novinky

32. neděle v mezidobí

09.11.2018 11:38
32. neděle v mezidobí – cyklus B Mnohokrát jsme se v životě zklamali. Dnešní neděle nám položí zásadní otázku: Dokážeme se spolehnout na Boha? Jak pracovat s naší nedůvěrou? Nebudujeme si jen drobné osobní jistoty, aniž bychom Boha brali vážně? Do této neděle tak lze položit řadu našich otázek,...

31. neděle v mezidobí

02.11.2018 11:11
31. neděle v mezidobí – cyklus B V naší společnosti narazíme na řadu úsměvných paradoxů. K jednomu z nich patří často opakovaná věta: „Kdyby lidé dodržovali Desatero…“ Při bližším zkoumání ale zjistíme, že dotyčný člověk netuší, co Desatero obsahuje. Když se lidé ptají křesťanů na nejdůležitější...