Aktuální bohoslužby

Přehled bohoslužeb  od  16.6. 2019 - 23.5.2019                                                                                                       

16.6. 2019 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

                  mše sv. v 8.00

                  za Ludvíka Jarolíma, synovce Jiřího a Františka a duše v očistci

 

19.6. 2019  Středa 

                   mše sv. v 16.30

                   za Zdeňka Šustka, živou a zemř. rodinu a duše v očistci

 

23.6. 2019 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

                  mše sv. v 8.00

                  za Aloise Macháče a duše v očistci

 

 

 

                  

                          

                         

               

 

 

 

                    

 

Za Františka a
Františku
Dybalovy, dceru
Ludmilu a živou
rodinu

                   

 

Novinky

Slavnost Nejsvětější Trojice

14.06.2019 12:13
Slavnost Nejsvětější Trojice - Cyklus C Velikonoční doba byla završena svatodušními svátky, ale nebylo dostatečně oslaveno tajemství vnitřního Božího života. Proto dnes zaměříme pohled nejen na události spojené s člověkem, ale na samotného Boha. Není třeba se bát složitého tématu. Jednoduše...

Slavnost Seslání Ducha svatého

07.06.2019 10:39
Seslání Ducha Svatého - Cyklus C Slavíme třetí největší slavnost církevního roku. Připomínáme si dar Ducha svatého, mnozí lidé dnes přistupují k přijetí svátosti biřmování. Budeme uvažovat o Duchu svatém, ale také prosit za jeho nové vylití a modlit se za jeho charismata pro celou...