Aktuální bohoslužby

2.1. 2. neděle po Narození Páně mše sv. v 8.00 za rodiče Hanigovské, syny Štefana, Josefa a |Jana a dceru Annu

5.1.  Vigiie slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ, mše sv.  v 16.30 za rodinu Šustkovou

9.1  Svátek KŘTU PÁNĚ mše sv. v 8.00 za Aloise Macháče, dcery Marii a Annu a duše v očistci