Aktuální bohoslužby

 

16.5. -  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - mše sv. v 8.00 bude oběvána za Jarmilu Nendzovou a Ludmilu Šustkovou a rodiny

19.5. středa -  mše  sv.  v 16.30 za Stanislava Juřicu, rodinu a duše v očistci

23.5. -   SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - mše sv. v 8.00 bude obětována  za Martu a Jana Piskořovy