Aktuální bohoslužby

 

ŘÍJEN
2.10. - 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - POUŤ SV. MICHAELA
 mše sv. v 8.00 - za  farníky a poutníky
5.10. - středa - mše sv. v 16.30  za rodinu Šustkovou a duše v očistci
 
9.10. - 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 mše sv. v 8.00 - za Marcelu Šnajdarovou, živou rodinu a duše v očistci
 
12.10. - středa - mše sv. v 16.30 za farníky
16.10.  - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 mše sv. v 8.00 - za rodiče Stroganovy, syny, živou rodinu a duše v očistci
19.10. - středa - mše sv. nebude - dovolená
 
23.10. - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
mše sv. v 8.00 - za rodinu Nendzovou a duše v očistci
 
26.10. - středa - mše sv. v 16.30 na poděkování PB za úrodu
 
23.10. - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
mše sv. v 8.00 - za naši farnost