Aktuální bohoslužby

 

 
SVATÝ TÝDEN:

10.4. -  KVĚTNÁ neděle -  mše sv. v 8.00 za  Stanislava Juřicu, rodinu a duše v očistci

14.4. -  ZELENÝ ČTVRTEK - mše sv.  v 16.30 za kněze, působící v naší farnosti

15.4. -  VELKÝ PÁTEK - obřady VP v 15.00 !!

16.4. -  BÍLÁ SOBOTA -  adorce u Božího hrobu  8.00 - 13.00

                  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Velikonoční vigilie 

                                                            mše sv. v 18.00 za naši farnost

17.4. -  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  mše sv. v 8.00 za  rodinu Libišovu, Rapčanovu a Špinkovu

 

20.4. - Středa Velikonoční mše sv. v 16.30, za Marcelu Šnajdarovou, rodinu a duše v očistci

24.4. - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, mše sv. v 8.00, za naši farnost